Etna og månen / Mount Etna And The Moon

(English version below)

Lav en historie for børn

Nedenfor er der et link til nogle fotos. De viser hvordan månen, formentlig på grund af træthed, faldt ned i maven på vulkanen Etna – og kom op igen. Du er velkommen til at bruge dem og den sande beretning nedenfor til at lave din egen historie for dine børn eller børnebørn. God fornøjelse.

—–

Link: https://www.dropbox.com/sh/nga1jqosi3187h2/AABc-1dVijG3LLshy6grc8vaa?dl=0

Den sande beretning

For nogle år siden, da jeg var på ferie på Sicilien, oplevede jeg noget underligt. Jeg var stået tidligt op en morgen, fordi jeg ikke kunne sove. Jeg ville gå mig en tur og tog som sædvanlig mit kamera med.

Straks jeg kom udenfor mit logi, der lå på nordsiden af vulkanen Etna, fik jeg øje på månen. Den hang der, bleg, næsten gennemsigtig på himlen. Den var tilsyneladende meget træt, men den havde jo også skinnet hele natten.

Men ved nærmere eftersyn viste det sig, at månen ikke hang stille, den bevægede sig ned fra himlen, ned mod Jorden. Ikke nok med det, den havde retning direkte mod vulkanen Etnas krater, der lå skjult under hvide dampskyer fra vulkanens mave under krateret. Etna selv sov, ligesom næsten alle andre den morgen.

Hvordan skal det ende, tænkte jeg og begyndte at tage billeder. Efter at have taget en fem-seks billeder skete det – månen forsvandt – SLUUP – direkte ned i Etnas krater.

Jeg var lamslået. I nogen tid så det ud som om bjerget havde slugt månen en gang for alle. Men så blev det klart, at Etna ikke havde det særligt godt med at have månen i sin mave. Til sidst gav den et lille hop, og – SVUP – spyttede månen op på himlen igen.

Månen så ikke ud til at være kommet noget til, men den så stadigvæk lige træt ud. Den begyndte igen at dale ned mod Jorden, men denne gang endte den ikke i vulkanens mave. Den landede stille og roligt på siden af Etna, hvor den fandt et godt hvilested. Og så sov de begge to, side om side, som de bedste venner.

English version

Make a story for children

Below please find a link to some photos. They show how the Moon, probably due to tiredness, fell down into the stomach of the volcano, Mount Etna – and came up again. Please feel free to use them and the true account below to make your own story for your children or grandchildren. Have a good time! (And excuse my primitive English.)

—–

Link: https://www.dropbox.com/sh/nga1jqosi3187h2/AABc-1dVijG3LLshy6grc8vaa?dl=0

The true account

Some years ago, when I was on holiday in Sicily, I experienced something strange. I stood up early one morning, because I couldn’t sleep. I went for a walk and took my camera with me as usual.

As soon as I came outside my lodging, which was situated on the north side of Etna, I saw the Moon. It hung up there in the sky, pale, almost transparent. Apparently, it was very tired; but it had, of course, also been shining all night.

Having a closer look it appeared that the moon was moving downwards, towards the Earth. More precisely, it was heading directly towards the crater of Etna, which was hidden under white steam clouds from the volcano’s stomach below the crater. The volcano itself was sleeping, like nearly everybody else this morning.

How is this going to end, I asked myself and started to take pictures. When I had taken five-six pictures, the following happened: The Moon disappeared – SLUUP – right down into Etnas crater!

I was stunned. For some time it seemed as if the mountain had swallowed the Moon for good. Then it became obvious that Etna felt uncomfortable having the Moon in its stomach. Finally it gave a little hop, and – SVUP – spat the Moon up in the sky again.

The moon, apparently, was unhurt, but looked as tired as before. It again started descending toward the Earth. But this time it didn’t end up In Etna’s stomach. It landed quietly on the side of Etna, where it found a comfortable place to rest. And then both of them slept, side by side, as the best of friends.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s