Slut fedtspilleriet

Jeg stemmer ja den 3. december. Enten er vi medlem af EU, eller også er vi det ikke, fedtspilleriet må høre op. De transnationale problemer bliver større og flere for hvert år, der går. Der er behov for solidaritet og samspil mellem de europæiske stater, ikke national egoisme og fedtspilleri med alle mulige særregler og små og smålige forbehold.

Jamen, samarbejdet betyder afgivelse af dansk suverænitet! Ja, et hvilket som helst samarbejde betyder, at man ikke kan bestemme alting selv, men må lytte til andre, finde kompromisser og samarbejde. Det gælder alle problemer, der involverer og berører flere parter, og dem bliver der flere og flere af, også i Europa.

Og hvad bruger vi forresten vores højt besungne danske suverænitet til? Ja, ikke til at udvise solidaritet, endsige anstændighed overfor de mange flygtninge, der i disse uger og måneder strømmer ind i Europa. Eller med de europæiske lande, der har givet flygtningene en anstændig modtagelse. Næstekærligheden har ikke fejret triumfer i Danmark, den danske regerings holdning og ageren har fået mange til at krumme tæer.

Til gengæld har vi i år brugt vores suverænitet til at sammensætte et folketing, der har vedtaget den mest reaktionære finanslov i mange år. En finanslov, der i sandhed tager fra de mindre bemidlede og giver til de velstående og skader Danmarks fremtid ved at skære ned på forskning og uddannelse og sætte indsatsen for miljøet årtier tilbage.

Giver vores suverænitet os nogen garantier? Ikke mod egen dumhed, som vi har set. Men hvem ved, måske kunne vi lære at forvalte den bedre ved at indgå i et tættere samarbejde med de andre europæiske demokratier og ikke på forhånd tage det som givet, at vi er de eneste, der forstår sig på suverænitet og samarbejde.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s