Danmarks vej

Hvad er det for en kurs, Danmark er slået ind på? Det gav den tyske kansler Angela Merkel et svar på i sin stortale på CDU’s kongres i Karlsruhe i den forgangne uge – dog uden at nævne, ja formentlig uden at tænke på Danmark. I talen opridsede Angela Merkel to mulige veje, som Tyskland kunne følge i håndteringen af den nuværende flygtningesituation i Europa. Hun sagde:

”Den ene mulighed er af angst for udviklingen, i håbet om, at presset på Europa vil forsvinde, at satse på, at det er muligt at koble sig af. Men jeg tror ikke på, at det vil lykkes os. Det vil ende med isolation, og isolation er ikke nogen fornuftig valgmulighed i det 21. århundrede.

Det, vi i stedet bør gøre, efter så længe kun at have set fordelene ved globaliseringen, er ikke at lade os lamme af risiciene, vi må også have øje for mulighederne, også selv om situationen er kompliceret. Jeg er overbevist om, at hvis vi gør det rigtige, så er mulighederne mange gange større end risiciene.”  (Citeret fra Politikens gengivelse af talen søndag den 20. dec. 2015.)

Merkel fik sit partis fulde opbakning til at følge det sidste spor i en situation, hvor hun har været udsat for voksende kritik for sin håndtering af flygtningesituationen, ikke mindst fra netop sit eget parti. At hun med sin tale formåede at vende partiet og få det til at følge sin kurs viser noget om hendes format.

Danmark har i år principielt stået over for det samme valg som Tyskland, men har klart valgt det første spor. Sammen med en række østeuropæiske lande har Danmark forsøgt at koble sig af. Samtidig er det i vidt omfang lykkedes Dansk Folkeparti at få Danmark til at lægge afstand til EU og følge i hælene på England.

Hvis England melder sig ud af EU om et år eller to, hvilken situation bringer det så Danmark i?

Danmark risikerer at ende halvt udenfor EU, i en udkantsposition, hvor vi kan sidde og vifte med suverænitetsflaget på de områder, hvor vi har taget forbehold. Prisen her for er så, at vi ikke er med til at udforme den ægte vare på disse områder, men må nøjes med parallelordninger, der i bedste fald er discountudgaver af den ægte vare.

Jeg mener fortsat, at vi skal tone rent flag: Enten vil vi EU og går fuldt og helt med i dette, det mest succesrige europæiske fredsprojekt i århundreder, eller også vil vi det ikke og melder os ud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s