Farlige tider i vente

th-Beethoven

Af Knud-Aage Rahbek Lauridsen

Flere måneder før Brexit tegnede der sig et værste falds scenarie på den internationale politiske horisont. Det begyndte som et tankeeksperiment om fremtiden – hvad sker der, hvis nu..? Reaktionerne var: Det sker ikke, det er ikke sandsynligt… og nu på det seneste: Nej, sig det ikke..! Det man vægrede sig ved at tro på var følgende begivenhedssekvens:

  • Juni 2016                –                     Storbritannien stemmer sig ud af EU
  • Nov. 2016               –                     Donald Trump bliver valgt til USA’s præsident
  • April-maj 2017     –                     Marine Le Pen bliver valgt til Frankrigs præsident

Men nu synes begivenhederne at brage igennem tidens lydmur og blive landfast virkelighed punkt for punkt. Båret frem af populismen, som aldrig før har haft så meget vind i sejlene.

Frexit?                                                                                                       

imagesMLP
Marine Le Pen

 

At briterne stemte sig ud af EU kan EU overleve.

Spørgsmålet er om en ny populistisk rystelse er i vente, når franskmændene går til valg, med andre ord, om punkt 3 i værste falds scenariet også bliver til virkelighed. Marine Le Pen har for længst gjort det klart, at hendes Front National er imod EU. Hun var da heller ikke sen til at lykønske Boris Johnsen med Brexit og lod forstå, at hvis hun bliver landets næste præsident vil hun kræve en folkeafstemning om ”Frexit”, altså fransk udtræden, gennemført indenfor seks måneder efter sin tiltrædelse. Det samme vil hollandske Geert Wilders for hollændernes vedkommende, hvis han får magt som han har agt. Stemmer franskmændene sig også ud af EU, står projektet formentlig ikke til at redde. Endnu mindre, hvis også hollænderne stemmer sig ud.

Behov for gennemgribende reformer

Hvis tilhængerne af EU skal vende udviklingen, skal der handles hurtigt. EU må komme på forkant med udviklingen i stedet for hele tiden at være på bagkant med den. EU må være pro-aktiv i stedet for reaktiv, som den er nu, hvor den ofte reagerer for sent på indtræffende begivenheder. Projektet må desuden og først og fremmest begynde at generere økonomisk vækst igen. Det kunne fx ske gennem en mere offensiv finanspolitik. Og det haster, for så længe krybben er næsten tom vil det næppe være muligt at samle medlemslandene om gennemgribende reformer.

Et Europa i to hastigheder?

Og gennemgribende reformer er netop hvad der er nødvendigt for at få EU’s institutioner til at fungere effektivt igen. EU’s institutionsstruktur er næsten den samme, som da EU blev grundlagt og der kun var seks medlemslande. Den må ombygges sådan, at den passer til EU’s nuværende størrelse og sammensætning, og således at de enkelte medlemslande tager medejerskab af projektet som helhed. I stedet for som nu, hvor EU bliver betragtet som et tagselvbord eller udpeget til syndebuk for snart sagt hvad som helst. Hvis enkelte medlemslande synes fuldt medlemskab er for meget, må der muligvis søges arrangeret ordninger, hvor de nøjes med mindre, indtil de melder sig klar til at være fuldt og helt med i projektet. Med andre ord: Bliver den eneste mulige løsning et Europa i to hastigheder – so be it!

Derfor er det også vigtigt, at EU arbejder videre og ikke lader sig sinke mere end juridisk allerhøjst nødvendigt af den britiske afstemning.

Et fantastisk og positivt projekt

studerende_1
At gøre Europa til sin hjemebane

 

EU er et fantastisk projekt. Det åbner mulighed for, at medlemslandene støtter og hjælper hinanden, hvis de kommer i økonomisk uføre. EU kan beslutte at producere høje standarder indenfor fx miljø og bæredygtighed, som lande udenfor EU må forholde sig til og følge, hvis de vil handle med EU. Projektet åbner mulighed for at unge mennesker kan stykke deres uddannelser sammen fra flere medlemslande, lære deres kulturer at kende og på den måde gør Europa til deres egen hjemmebane. Osv., osv.

EU’s potentiale er slet ikke udnyttet til bunds, men ungdommen i EU-landene kan se, at potentialet er der. Det viste den britiske afstemning, hvor den britiske ungdom med stort flertal stemte for at forblive i EU. Det var populisterne og ældresegmentet i den britiske vælgerskare, der stemte Storbritannien ud. Tør man håbe på, at det her hjemme har manet til eftertanke i Enhedslisten og hos de gråhårede fra svundne tiders folkebevægelser?

images2MXL7U0ETrump
Donald Trump – uberegnelig og farlig

Donald Trump

Andet trin i værste falds scenariet – Donald Trump bliver valgt til USA’s præsident i november – hvad vil det få af konsekvenser?

Med Trump er der kommet en rå, brutal og primitiv aktør i spil. Ingen kan forudsige hvordan manden vil agere, når og hvis han sidder med tøjlerne i Det Hvide Hus. Hvis han virkelig mener hvad han siger, risikerer hans udtalelser mod frihandel at føre til handelskrig med USA. Hans udtalelser om at ville bygge en mur på grænsen til Mexico vil bringe ham på kant med det latinamerikanske Amerika. Men farligst af alt: Hans udtalelser om at de lande, der ikke bruger 2 % af BNP på forsvaret, fremover ikke kan regne med hjælp fra USA i overensstemmelse med NATO’s artikel 5, musketer-eden, kan føre til opløsning af alliancen. Ifølge musketer-eden skal et angreb på et eller nogle af alliancens medlemmer betragtes som et angreb på alle. Musketer-eden er det centrale i alliancen, det er kernen uden hvilken der ikke er nogen alliance.

Europa må i højere grad tage vare på sin egen sikkerhed

Det vil få som konsekvens at Europa i langt højere grad må tage vare på sin egen sikkerhed og den mest naturlige institution til at gøre det vil være EU. Behovet for et stærkere samarbejde på det politimæssige, efterretningsmæssige og militære område i EU er i forvejen stærkt stigende alene på grund af den voksende terrortrussel.

Selvom alle tre trin i værste falds scenariet ikke skulle blive til virkelighed, hvilket man kan håbe, så vil tendensen til, at Europa i højere grad må klare sig selv militært uden USA’s hjælp, formentlig være voksende i fremtiden. Og igen fremtræder EU som det eneste naturlige instrument til at varetage disse interesser. Problemet er, at det vil tage tid at toptune EU til at håndtere tidens udfordringer. Og den tid er ikke til rådighed, hvis værste falds scenariet brager igennem lydmuren som skitseret ovenfor.

Farlige og tumultariske tider er i vente.

Knud-Aage Rahbek Lauridsen

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s