Moabit – om et navns oprindelse og sex i Bibelen

simon-vouet-1633
Lot og hans døtre – et yndet motiv blandt renæssance malere
p1020115
Modtagelsescentret for flygtninge mellem Turmstrasse og Birkenstrasse i Moabit i Berlin, som det så ud i foråret i år

Midt i Berlin ligger en forholdsvis upåagtet bydel med det ikke just tyskklingende navn Moabit. På en åben plads mellem Turmstrasse og Birkenstrasse i bydelen er der rejst store telte. Skilte og tavler viser med et enkelt symbolsprog at det er her man modtager flygtninge. Sådan var det i det tidlige forår, hvor billederne fra bydelen er taget. Nu er flygtningestrømmen taget af og bydelen er mere sig selv igen med sine ca. 75.000 indbyggere, hvoraf de 25 procent er af anden end tysk etnisk herkomst.

p1020159
På Berlins røde rådhus fortæller et bælte af 36 terrakottarelieffer om byens historie. Et af dem skildrer kurfyrst Frederik Vilhelms modtagelse af huguenot-flygtninge fra Frankrig i 1685

Grundlagt af franske flygtninge

At man modtager flygtninge i bydelen Moabit er i sig selv dybt symbolsk, idet bydelen selv er grundlagt af franske flygtninge, huguenotter, som også har givet området dets navn. De kom hertil i 1716 på flugt fra forfølgelser i Frankrig, som havde stået på med mellemrum siden kong Frans 1 (1515-1547) oprettede et kættertribunal med det ubehagelige navn “Chambre ardente” (“Ild-kammeret”). Kong Frederik Vilhelm 1 af Brandenburg-Preussen tildelte dem et stykke jord mellem det nuværende Paul Strasse og Werft Strasse, som de koloniserede. Senere blev området nord for koloniseret og kaldt Neumoabit og det modsvarende sydlige område Altmoabit. Under industrialiseringen i anden halvdel af 1800-tallet smeltede det hele sammen til én bydel, Moabit.

abraham-intercedes
Abraham forsøger her at formå Vorherre, der er udstyret med et par solide englevinger, til at skåne Sodoma og Gomorra

Bibelens historie om Moabit

Men hvorfor Moabit og hvad betyder det? Første Mosebog i Det Gamle Testamente lader moabitterne stamme tilbage fra Abrahams nevø Lot, som boede i Sodoma, den ene af to byer, som Herren ville udslette på grund af indbyggernes syndige levevis. Historien, der er interessant på flere måder, følger her i kort (og u-censureret) form. Vi dykker ned i den efter at Herren har fortalt Abraham, hvad der skal ske, og Abraham – forgæves – har forsøgt at købslå med ham om at skåne byerne.

Efter at have talt med Abraham, sender Herren sine to ledsagere, engle i skikkelse af mænd, til Sodoma for at advare Lot og hans familie. Da de ankommer, sidder Lot ved byporten. Han inviterer dem straks ind i sit hus, sørger for at de bliver vasket og får mad, som det var skik når man modtog gæster.

visscher_lot_protecting_guests
Englene hiver Lot i sikkerhed inden døre

Herefter udvikler situationen sig dramatisk. Byens indbyggere har bemærket at Lot har fået gæster. De stimler nu sammen om hans hus og kræver de to mænd udleveret, så de kan have sex med dem. Lot går udenfor for at tale dem fra deres forehavende og tilbyder i stedet hoben sine døtre: ”Jeg har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til. Men disse mænd må I ikke gøre noget; de er gæster under mit tag.”

Men hoben, byens mænd fra den ældste til den yngste, vil ikke vide af døtrene. De truer nu med at lade deres forehavende omfatte Lot også og trænger sig ind på ham, hvilket får englene til at gribe ind. De hiver Lot inden for og smækker døren i bag ham. Derefter slår de mændene udenfor med blindhed, så de rager rundt uden at kunne finde Lots dør.

sodoma-og-gomorra-odelaegges
Så går det løs over Sodoma og Gomorra. Lots hustru er allerede forvandlet til salt

Næste dags morgen skynder de resolutte engle på Lot og hans familie, så de kan komme i sikkerhed udenfor byen. Her efterlader de dem med en advarsel: ”Flygt for livet! Se [jer] ikke tilbage og gør ikke holdt noget sted i Jordandalen. Bring [jer] i sikkerhed i bjergene, hvis [I] ikke vil miste livet!” Da solen står op rammer Herrens vrede ikke kun Sodoma og Gomorra, men hele Jordandalen med ild og svovl. Lots hustru kan ikke dy sig, hun kaster et blik tilbage – og bliver øjeblikkeligt forvandlet til en saltstøtte.

Altså: Gør som der bliver sagt, ellers går det dig ilde! Med denne morale sluttede læreren historien i min skoletid. Jeg kan ikke huske om jeg eller nogen i min klasse stillede det naturlige spørgsmål: Hvad skete der så videre med Lot og hans døtre? Eller hvilket svar vi fik, hvis vi virkelig spurgte.

Hvorom alting er, så skete der i al korthed følgende.

lot_and_his_daughters
Døtrene igang med deres forehavende. Bemærk ræven bag træet, den symboliserer kvindlist.

 

Efter at være undsluppet ødelæggelsen af Jordandalen vandrede Lot med sine to døtre op i Jordanbjergene, hvor de fandt en hule de kunne bo i. Problemet for døtrene var, at der ikke var nogen mænd her de kunne få børn med ”på samme måde som alle andre.” De lagde derfor den plan at lade faderen Lot besvangre dem, så de kunne føre slægten videre. Og dengang som nu var det sådan, at ud i forførelsens kunst er vin en god hjælper. Altså drak de deres fader sanseløs beruset, hvorefter den ældre datter lå med ham den første nat, og han ”sansede hverken at hun lagde sig, eller at hun stod op igen.” Næste nat gentog den yngre datter, hvad den ældre havde gjort natten før, og Lot ”sansede hverken at hun lagde sig, eller at hun stod op igen.” Døtrenes forehavende lykkedes, de blev begge gravide. Den ældre fødte en søn, som hun kaldte Moab og han blev stamfader til moabitterne. Den yngre fødte også en søn, Ben-Ammi, som ligeledes blev stamfader til et folkefærd – ammonitterne.

Bibelen online giver desværre ikke nogen etymologisk forklaring på Moab, det gør til gengæld min gamle bibel fra 1964. Den forklarer i en note, at Moab er dannet i et ordspil med ”me’ ab”, som betyder ”fra faderen”.

p1020118
Indgangen til flygtningecentret i Moabit fra Birkenstrasse

Bosat med en bunden opgave

Det var dog næppe den historie huguenotterne tænkte på, da de navngav området tæt på det nuværende Mitte i Berlin Moabit. De tænkte snarere på det land, som moabitterne beboede, og hvor israelitterne blev tvunget til at opholde sig en tid efter flugten fra Egypten, inden de kunne komme til det forjættede Kanaans land. Huguenotterne blev bosat med en bunden opgave, de skulle avle silkeorme, som skulle bruges til fremstilling af silketråde til silkespinderierne, som andre huguenotter havde etableret i Brandenburg-Preussen. Hertil skulle de bruge morbærtræer, men projektet slog fejl, man kunne ikke få morbærtræerne til at gro i Moabit.

Parallellen

p1020117
Flygtningene finder vej ved hjælp af et enkelt symbolsprog

I lighed med israelitterne, der længtes efter at komme væk fra moabitternes land, begyndte huguenotterne at længes efter at komme væk fra området ved det senere Mitte. De så derfor en parallel mellem israelitternes situation efter flugten fra Egypten og deres egen situation efter flugten fra Frankrig og begyndte så at kalde det område de havde fået tildelt ”le pays de Moab” eller ”la terre des Moabites”. Således kom denne del af det senere Berlin til at hedde Moabit.

Der er andre teorier om hvordan det egentlig gik til, at denne bydel kom til at hedde Moabit, fx at navnet skulle være dannet af ordet Moorjebiet, der er et tysk ord udsat for berlinsk dialekt og betyder ’et sumpet område’. Men huguenotterne blev ved med at tale fransk og har givet en række steder i Berlin deres egne navne. Det har nok også været tilfældet med Moabit.

Knud-Aage Rahbek Lauridsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s