Trumps mål er EU’s opløsning

 

eu-i-oplosning
Trump forudsagde under valgkampen, at EU ville gå i opløsning. Det kan ikke udelukkes at han får ret

 

Make America great again – hvad mener Trump egentlig med det? Og hvad kommer det til at betyde for os i Europa?

Hvis man siger, at han dermed mener, at USA skal være verdens førende på det økonomiske og det militære område, går man nok ikke galt i byen. Men det har en pris. Stafetten, der hører til positionen som verdens betydeligste magt i opbremsning og bekæmpelse af klimaforandringer, som Obama med tilslutningen til Paris Aftalen sammen med Kina havde i hånden i september i år, ligger efter Trumps sejr tilbage på den amerikanske valgkamps støvede slagmark og vil blive taget op af – hvem? EU? Kina?

EU får nok at gøre med blot at overleve den populistiske bølge og holde sammen på sig selv de kommende år. Men for Kina foreligger der en enestående mulighed for at tage stafetten op og på sigt skabe sig en førerposition indenfor bekæmpelse og opbremsning af miljøforandringer og skabelse af rene miljøteknologier, mens USA genåbner gamle kulminer og går tilbage til øget brug af fossile brændstoffer.

At stafetten bliver liggende er det ikke muligt at forestille sig. Mennesket ønsker at overleve, det aksiom er udgangspunktet her.

Hvad vil Trump med Europa?

 

merkel-og-trump
Merkel stiller betingelser for samarbejde med USA, Trump er vist ligeglad

Hvad vil Trump i forhold til EU, NATO og Rusland og hvilke følger kan det få? Her bliver analysen straks mere kompliceret.

 

Trump vil favorisere forholdet til Storbritannien i modsætning til EU, som han helst ser gå i opløsning. Derfor har han allerede inviteret Theresa May (der ellers ikke bryder sig om Trump) til Washington. May har til gengæld ikke været sen til at se de muligheder, der ligger her for Storbritannien til at lægge pres på EU i Brexit forhandlingerne.

Trump har truet med – om ikke at opløse NATO, så i det mindste nedgradere alliancen, hvis ikke medlemslandene betaler noget mere til den. Medlemslandene skal bruge 2 % af deres bnp på forsvaret, ellers vil USA ikke komme dem til hjælp i en nødssituation. Det sidste vil i virkeligheden være et brud på USA’s traktatlige allianceforpligtelse i henhold til alliancens artikel 5, der populært kaldes musketer-eden (hvorefter et angreb på et af medlemslandene skal betragtes som et angreb på dem alle). Artikel 5 er alliancens sine qua non, og bare det at true med ikke at ville overholde den fra USA’s side må betragtes som en nedgradering af den.

Storbritannien på vej tilbage i EU? 

theresa-may
Theresa May har fået uventet støtte fra Donald Trump

 

Det forøger alt andet lige Storbritanniens og også Frankrigs betydning for de vesteuropæiske landes sikkerhed enormt, da de i givet fald ville skulle  erstatte USA’s atomparaply i Europa. Og apropos Brexit forhandlingerne – det styrker igen Englands position i disse forhandlinger. Jonathan Eyal fra den britiske tænketank The Royal United Services Institute siger: ”I det øjeblik man har den mindste indikation på at han [Trump] mener det alvorligt med at nedgradere NATO bliver den britiske involvering i europæiske forsvarsstrukturer et spørgsmål om liv og død og hele Brexit diskussionen skifter karakter.. Det kunne bringe begge parter sammen.”

Det samlede resultat af Trumps erklærede hensigter under valgkampen er en amerikansk politik, der tager sigte på at styrke Storbritannien, svække, helst opløse EU, nedgradere, evt. opløse NATO og trække USA ud af Europa. Kunne Putin, der fortsat definerer sig som en strategisk rival til USA, være mere tilfreds? Næppe!

vladimir-putin
Europas kommende stærke mand?

 

Det er utroligt! Alt er vendt på hovedet! EU, med Tyskland som kerne, der førhen var USA’s allierede i Europa, bliver Trump-USA’s hovedmodstander, mens den førhen største modstander, Putin, bliver transformeret til at være en mand ”I can do business with”.

 

Men hvorfor er Trump så indædt gal på EU?

Trump betragter simpelthen EU som en konkurrent til sit USA, hvor USA oveni købet betaler en stor del af udgifterne til konkurrentens bodyguard. For forretningsmanden Trump har det intet at gøre med fair konkurrence. Det ligger helt i tråd med et interview, han har givet til NBC, hvor han – meget trompsk – beskrev EU som en organisation, der blev skabt..  ”to beat the United States when it comes to making money”.

Samtidig har selveste Mr. Brexit, Nigel Farage hævdet, at Trump er meget anglofil og at han (Farage) ser Trumps præsidentskab som en enestående mulighed for at skabe en ny verdensorden på en måde, som ikke har været mulig i årevis.

Der er dog tegn på, at Trump måske vil moderere sine synspunkter. Obama er sendt til Europa for at tale med de europæiske ledere. Det bliver interessant at erfare hvilket budskab han har med fra Trump.

Knud-Aage Rahbek Lauridsen

Tidligere beslægtede artikler på Knudnjus.com:

“Løbsk bulldozer bliver USA’s 45 præsident” 09.11.16

“Udsigten til Trump og mere populisme” 09.26.16

“Om mus ville som elefant fjærte…” 09.23.16

“Farlige tider i vente” 08.01.16

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s