Trump producerer forvirring hver gang han åbner munden

Ud af trumpressionen (II). Donald Trumps første dage som nyvalgt men endnu ikke edsvoren præsident har været præget af kaos. Eller er der tale om ’bevidst’ kaos, bevidst skabelse af forvirring for at holde os i ”suspension” inden han fremlægger sin politik, indenrigs som udenrigs? Indtil videre producerer Trump bare mere forvirring, uforudsigelighed og tåge hver gang han åbner munden, og det er farligt i atomalderen.

 

images2MXL7U0ETrump
Trump er indtil videre et stort tågehorn

Der er normalt intet tilfældigt i en amerikansk præsidents gøren og laden. Det gælder også den rækkefølge, i hvilken han som nyvalgt præsident tager kontakt til udenlandske statsmænd eller lader dem kontakte sig. Her eksisterer der en hakkeorden fra den foregående præsidents embedsperiode, som den nyvalgte præsident normalt vil være bekendt med i forvejen eller kan blive informeret om af embedsmænd i State Department (udenrigsministeriet).

Det er desuden sædvane at den afgående præsidents udenrigsministerium udarbejder såkaldte briefing scads, informationer om de vigtigste anliggender i USA’s forhold til et hvilket som helst andet land i verden. Det er information, som hurtigt kan ajourføre den nyvalgte præsident om status i relationerne til andre lande i verden, gøre opmærksom på evt. faldgruber og sætte forkus på ting, der er vigtige for USA. Det skal alt sammen gøre det lettere for den nye præsident at komme op i gear.

Den nyvalgte præsident taler normalt først med sine allierede og venner og arrangerer besøg med dem efter en bestemt hakkeorden, dvs. først med dem, der har størst strategisk betydning for USA. Hvis den nyvalgte præsident bryder den hidtil gældende hakkeorden, når han første gang tager kontakt til verdens statsledere, kan det let blive tolket som ændringer i vægtningen af forholdet til andre lande eller som regulære udenrigspolitiske kursændringer.

 

state-department
Her kan Trump bl.a. få at vide, hvordan man omgås andre stater på en civiliseret måde

Udenrigsministeriet ligger desuden inde med ”protokollen”, dvs. det sæt internationale høflighedsregler, som man følger i samarbejdet med andre folk, der har en anden kultur og andre adfærdsnormer.

Trump har tilsyneladende ikke fulgt nogen bestemt prioriteringsliste eller plan for sine første samtaler og Trump-staben har ikke henvendt sig til State Department efter briefing papirer, selv om han har været i telefonisk kontakt med både Rusland, Kina og en række andre lande. Det har skabt en del forvirring og rejst spørgsmålet om Trump fra starten har været i gang med at lave om på hakkeordenen.

Da pressen begyndte at stille skarpt på den tilsyneladende vilkårlighed, der herskede over samtalerne, svarede Trump vredt igen med sit foretrukne våben – Twitter:

vladimir-putin
Putin – ham kan Trump lave forretninger med

Jeg har modtaget og accepteret opkald fra mange udenlandske ledere på trods af hvad undermåleren (the ”failing”) New York Times siger – Rusland, Storbritannien, Kina, Saudi Arabien, Japan”, skrev Trump i et tweet og tilføjede så i et nyt tweet: ”Australien,  New Zealand og andre. Jeg står altid til rådighed for dem. New York Times er bare sur over, at de har lignet idioter i deres dækning af mig.” (Trumps forhold til New York Times kan bedst sammenlignes med Søren Krarups forhold til Politiken herhjemme).

 

Trump-lejren offentliggjorde senere samme dag en liste over 29 udenlandske ledere, som Trump og/eller hans vicepræsident Mike Pence havde været i kontakt med. Listen er opført landenes alfabetiske rækkefølge (næsten) og afslører således ingen særlig prioritering eller mangel på samme.

Det har vakt opsigt i London, at Trump – trods forsikringer om et specielt og tæt forhold mellem USA og Storbritannien – først talte med Theresa May efter at have talt med ni andre statsledere, herunder Irland og Australien. Det er blevet betragtet som en ’tak for sidst’ til Theresa May, der tidligere, da hun var indenrigsminister, havde beskrevet Trump som en splittelsesmager, som vrangvillig og galt afmarcheret.

Asian Rich List 101 - London
Theresa May attending the Asian Business Awards annual Asian Rich List 101 gala ceremony at Westminster Park Plaza, London.

Men betyder det også at Storbritannien er rykket ned i hakkeordenen? At Trump ikke længere vil placere Storbritannien forrest i køen, når der skal indgås nye handelsaftaler? Og kan det hænge sammen med at Trump måske i virkeligheden, som han gav udtryk for i valgkampen, ønsker at nedgradere NATO, som Storbritannien er det vigtigste medlem af efter USA? En sådan formodning har fået yderligere næring af at Trump talte i telefon med Putin før han talte med nogen af sine NATO-allierede i  Estland, Letland, Litauen og Polen, der alle grænser op til Rusland er bekymrede over Ruslands militære opbygning.

 

enda-kenny-new-n
Den irske premierminister Enda Kenny kom først til at aftale besøg hos Trump

Under telefonsamtalen mellem May og Trump inviterede Trump  May til at besøge ham ”så snart som muligt”, ”indenfor det næste år”. En sådan formulering kunne tyde på at Trump-staben endnu ikke har lagt nogen besøgsstrategi. Hvilket dog ikke har forhindret Trump i at enes med den irske premierminister Enda Kenny om datoen for et irsk statsbesøg i Washington, nemlig til den 17. marts.

 

Den 17. marts er St Patrick’s Day, Irlands uafhængighedsdag, og der er faktisk tradition for irsk statsbesøg i Det Hvide Hus på denne dato. Ikke desto mindre har det og den kendsgerning, at Trump talte med en serie udenlandske statsledere, før han talte med Theresa May, ført til spekulationer om, hvorvidt Trump er i færd med at skabe en ny hakkeorden, der sætter spørgsmålstegn ved, om det  ”specielle forhold” mellem de to lande nu også er så sundt. Spekulationerne næres måske yderligere af, at briterne indtog en betydelig bedre placering i hakkeordenen, da Obama tiltrådte i 2009, hvor daværende britiske premierminister Gordon Brown som en af de første af de vestlige statsledere aflagde  Obama et ’arbejdsbesøg’.

Theresa May har et problem til, der næppe vil forbedre forholdet mellem de to lande: Hun går ind for fri handel: ” Free trade can save the world, and Britain will be its champion”, sagde hun i sin første udenrigspolitiske tale til Lord Mayors banket for to uger siden. Det står i grel modsætning til Trump’s protektionistiske ideer og det samme gør følgende citater fra hendes tale:  “Liberalism and globalization have delivered unprecedented levels of wealth and opportunity… If we believe, as I do, that liberalism and globalization continue to offer the best future for our world, we must deal with the downsides and show that we can make these twin forces work for everyone.”

 

pg-2-crispin-blunt-pa
Det gælder om at sikre USA’s engagement i NATO, mener Crispin Blunt

 

Formanden for Underhuset i det britiske parlament Crispin Blunt ser imidlertid Mays vigtigste opgave i at sikre USA’s engagement i NATO ”i forsvaret af de liberale demokratier og den globale liberale internationale orden, således  at aktører som Vladimir Putin ikke misforstår noget”, udtaler han krigerisk.  Hvordan det skal harmoneres med Trump’s syn på Putin som en potentielt allieret i kampen mod islamisk stat får stå hen indtil USA får gjort sin strategi klar.

Indtil videre producerer Trump bare mere forvirring, uforudsigelighed og tåge hver gang han åbner munden, og det er farligt i atomalderen. Og det ser ikke ud til han gør det bevidst.

Mere end nogensinde kræves der gennemsigtighed og forudsigelighed af især stormagterne.

Knud-Aage Rahbek Lauridsen

Tidligere artikler i denne serie:

“Ud af trumpressionen”, 28.11.2016

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s