The World View Of The Chief Strategist Behind Trump

 

steve-bannon
Steven Bannon – chefideologen bag Trump og den globale tea party bevægelse

(English version below.)  Steve Bannon, der nu er udnævnt til chefstrateg og seniorrådgiver for den nyvalgte amerikanske præsident Donald Trump, deltog i sommeren 2014 i en konference, der blev afholdt i et afsides liggende marmorpalads i Vatikanet. Konferencen, der fokuserede på fattigdom, var arrangeret af den katolske ngo’er Human Dignity Institute. Det er en ngo’er, hvis grundlægger Benjamin Harnwell er tilknyttet konservative medlemmer af EU-parlamentet. Gruppen har forbindelse til nogle af de mest konservative fraktioner indenfor den katolske kirke.

 

Under konferencen holdt Steve Bannon, der ikke selv var til stede, men deltog via Skype fra Los Angeles, et oplæg og besvarede derefter spørgsmål. Nyhedsbureauet BuzzFeed News, der var til stede på konferencen som led i dækningen af det religiøse højres opsving, offentliggjorde den 16. november i år et afskrift af Steve Bannons indlæg og svar på spørgsmål. Det er bemærkelsesværdigt at Steve Bannon – længe før Brexit og Donald Trumps valg til præsident – taler om en global tea party bevægelse og i den forbindelse lovpriser det britiske UKIP og det franske Front National.

BuzzFeeds afskrift giver et sjælden indblik i Steve Bannons syn på verden. Bannon har i Donald Trump fundet den ideelle værtsorganisme for sine ideer. Nedenstående link fører dig til BuzzFeeds afskrift:

https://www.buzzfeed.com/lesterfeder/this-is-how-steve-bannon-sees-the-entire-world?utm_term=.qhG94z0Ko#.gh3j7pYez

English version

The World View Of The Chief Strategist Behind Trump

Steve Bannon, who a month ago was appointed chief strategist and senior-adviser to the president-elect Donald Trump, in the summer 2014 participated in a conference which was held in a marble palace in a secluded corner of the Vatican. The conference, which focused on poverty, was hosted by the Human Dignity Institute, which is a catholic NGO. It has been founded by Benjamin Harnwell, an aide to conservative members of the European Parliament. The group is connected to some of the most conservative factions inside the Catholic Church.

During the conference Steve Bannon, who was not present at the conference but participated via Skype, delivered a speech and then answered questions. BuzzFeed News, which was present at the conference as part of its coverage of the rise of the religious right in Europe, published a complete transcript of Steve Bannon’s speech and answers November 16 this year. It is notable that Steve Bannon way before Brexit and the presidential election in the US talks about a global tea party movement and in this connection praises the British UKIP party and the French Front National.

The BuzzFeed transcript gives a rare insight into Steve Bannons world view. Bannon has in Trump found the ideal host organism for his ideas. The following link takes you to Buzzfeeds transcript:

https://www.buzzfeed.com/lesterfeder/this-is-how-steve-bannon-sees-the-entire-world?utm_term=.qhG94z0Ko#.gh3j7pYez

Knud-Aage Rahbek Lauridsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s