Har Dansk Folkeparti og det britiske Ukip brugt de samme svindelmodeller?

 

p1030221
Man etablerer et paneuropæisk parti i EU-parlamentet og så er der mulighed for tilskud

Det er åbenbart et særtræk ved populistiske anti-EU partier, at bekæmpelse af EU går fint hånd i hånd med svindel med EU-midler. Samtidig med at kritisere EU for bureaukrati og korruption har de selv snablen, eller skulle vi hellere sige snablerne dybt nede i EU’s tilskudskasser. Regner vi den samlede svindel ud i danske kroner, som er begået af DF og dets søsterorganisationer, er der tale om mange millioner kroner. Penge, som europæiske skatteydere betaler.

 

Den Ukip dominerede Alliance for Direkte Demokrati i Europa, ADDE, en såkaldt paneuropæisk gruppe i EU-parlamentet, har misbrugt EU-midler for omkring en halv million euro (ca. 3,7 millioner danske kroner). Det har EU’s eksterne revisorer nu slået fast. De skal betale 1,3 millioner tilbage.

Af verserende sager kan nævnes at EU-parlamentet har indstillet betalinger af tilskud på omkring 90.000 euro til tænketanken Institute for Direct Democracy in Europe (IDDE). Tænketanken er tilknyttet det britiske Brexit-parti UKIP, hvis forhenværende leder er den Trump beundrende Nigel Farage. Han står i øvrigt også for at skulle tilbagebetale tilskud, som han har modtaget på uretmæssig vis.

 

farage
Nigel Farage taler om “offergørelse” af Ukip, fordi partiet  er blevet grebet i svindel med EU-midler.

Både ADDE, IDDE og de i Danmark kendte MELD og FELD, der blev domineret af Dansk Folkeparti, blev etableret som paneuropæiske organisationer i EU-parlamentet og var dermed tilskudsberettiget. De skulle beskæftige sig med fælleseuropæiske anliggender. Brug af midler til nationale politiske kampagner var forbudt. Forudsætningen for at modtage EU-tilskud er, at man selv kan indsamle midler i et vist omfang i form af medlemskontingenter og donationer.  EU vil så dække op til 85 % af organisationens udgifter.

 

I tilfældet IDDE har parlamentet været interesseret i, hvordan den har fået private donationer. I en note fra parlamentet, dateret 5. december, udtrykkes der alvorlige betænkeligheder ved at donationer betegnes som ”egne resurser” hos IDDE. ”Det er også tvivlsomt om udgifter, der er betalt til donatorerne eller til virksomheder med tætte forbindelser til donatorerne, kan anses for berettigede udgifter”, hedder det i dokumentet.

Med andre ord , har donatorerne i virkeligheden doneret penge med løfte om at få dem flerfoldigt igen i form af ordrer eller bestillinger fra den paneuropæiske partiorganisation? Så er der jo ikke længere tale om donationer, men en slags lukrative lån med betegnelsen donationer, altså svindel.

Jo mere man graver sig ned i denne problematik, jo mere interessant bliver historien om MELDs indkøb af kuglepenne for en halv million kroner. Størstedelen af kuglepennene blev bestilt hos en leverandør, der havde tætte forbindelser til det polske MELD-parti Solidarna Polska. Leverandøren donerede i 2014 et beløb svarende til 26.000 danske kroner til partiet.

EU’s vagthund OLAF er i fuld gang med at undersøge sagerne og så må det jo vise sig, hvordan Dansk Folkeparti skaffede sig de EU-midler, som partiet selv har brugt til nationale politiske formål. Var der kun tale om sommermøder med sejlture, eller blev der også brugt midler til kampagnen for at få danskerne til at sige nej til at erstatte rets forbeholdene med en tilvalgsordning? Og dermed Danmarks andenklasses ordning med Europol?

Knud-Aage Rahbek Lauridsen

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s