Vesten uden egentlig leder

 

untitled
Vestens sidste egentlige leder?

Fra i morgen den 20. januar 2017 er den vestlige verden uden en egentlig leder. Den situation eller verdensorden, hvor USA ubestridt har været det toneangivende land i denne del af verden, og landets præsident har været dens egentlige leder, erstattes af et mudret billede. Den nye situation er affødt af præsidentvalget i USA i november, der resulterede i valget af Donald Trump til USA’s præsident.

Efter at Trump er taget i ed i morgen som USA’s 45. præsident vil Vesten bestå af et USA, der mere og mere vil lukke sig om sig selv økonomisk og sikkerhedsmæssigt og lade det gamle europæiske kontinent, som USA har været forbundet med via NATO de sidste 67 år, sejle sin egen sø. Der vil herske usikkerhed om, hvorvidt USA vil stå ved sine forpligtelser ifølge NATO-alliancens paragraf 5, ”musketéreden”.

I økonomisk henseende vil Trump sætte europæerne lus i skindpelsen i et forsøg på at ødelægge EU, som Trump betragter som en konkurrent til USA og derfor helst ser tilintetgjort. Det vil han gøre ved at tilbyde briterne en gunstig handelsaftale i et forsøg på at lokke andre til at følge Storbritanniens eksempel og forlade EU.

Vladimir Putin

Det er indlysende at en nation, der bekæmper sine alliancepartnere økonomisk og åbent sår tvivl om sin beredthed til at efterkomme bestemmelserne i alliancens traktat, ikke samtidig kan være denne alliances og disse landes leder. Tilbage står en splittet alliance, hvor de vesteuropæiske alliancepartnere må finde ud af at tage vare på deres sikkerhed uden USA’s hjælp.

Dette kan bedst ske gennem EU, men det forudsætter at EU klarer sig helskindet og helst styrket igennem nogle afgørende valg i henholdsvis Holland, Frankrig og Tyskland i år. Succeskriteriet er at højre populismen ikke vinder yderligere terræn, helst trænges tilbage. Det er under det samlede pres fra Trump og højrepopulismen (og Putin) EU skal stå sin prøve.

Hvordan kan Danmark bedst varetage sine interesser i den situation?  Det kan det ved at bakke helhjertet op om EU og arbejde for at England, der forlader EU, forbliver tæt knyttet til Europa i sikkerhedsmæssig henseende.

2 thoughts on “Vesten uden egentlig leder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s