Når hammeren er det eneste værktøj

strækmarch
Trump føler sig tryg ved miitæret

Det kaos, der har hersket i Det Hvide Hus, havde sin genspejling i Donald Trumps hoved, og det blev bare for meget for ham. Han greb instinktivt ud efter støtte fra det han føler sig mest tryg ved – militæret. Stabschefen, advokaten Reince Priebus blev fyret og erstattet med den firestjernede general John Kelly.
Militærets opgave er at føre krig. Når militæret bruges for alvor er vi forbi det punkt, hvor man forsøger at tale sig til rette. Derfor er militæret indbegrebet af orden, faste procedurer og disciplin. Verden er opdelt i ven og fjende, sort og hvidt. Med Biblens ord gælder princippet: Din tale skal være ja-ja og nej-nej og hvad der er der ud over er af det onde (Matthæus 5:37).
Det er en mere enkel og for Trump mere forståelig verden.

Diplomati er et værktøj i en regerings hænder ligesom militæret. Men hvor militæret er et værktøj til at føre krig, er diplomatiet et værktøj til at holde fred. Det er et redskab til kommunikation, indsamling af information og forhandling mellem staterne.
I modsætning til militærets mere enkle verden er diplomatiets verden mere kompleks. Den er fyldt med nuancer og stiller andre krav til de involverede. I stedet for ja-ja og nej-nej benytter diplomater hellere ord som ”måske” og ”både ja og nej” – ikke for at virke valne, men for hele tiden at holde muligheder åbne.

trump 3
Han mener ikke at have brug for noget diplomati…

Det er påfaldende – og skræmmende – at der blandt Trumps toprådgivere ikke findes en eneste person med diplomatuddannelse. Men diplomatiets verden er formentlig utilgængelig for ham, fordi man her skal kunne forudse konsekvenserne af hvad man siger. Det er derfor også en dyd at tænke før man taler i den verden.
Selv om Trumps regering kan forekomme at være ’militariseret’ skal man ikke generalisere. De fire militærfolk på topposter i hans regering er højt uddannede og har stor international erfaring. Flere af dem har skrevet bøger om militære og internationale forhold. De betragtes som pragmatiske realister og internationalister og mener at USA fortsat skal spille en ledende rolle i verden. De udgør således en modvægt til den nationalistiske og populistiske Steve Bannon-fløj i Det Hvide Hus. Men de kan ikke erstatte diplomatiet.

Ki-Yung-un kæler for sin raket
Det gør han heller ikke

Det med at have øje for nuancer, udvise fleksibilitet, veje sine ord på en guldvægt og finde kompromiser, alt det, diplomatiet kan, er netop hvad Trump har brug for i den faretruende udvikling i forholdet til Nordkorea. Men som ovenfor antydet begriber han det ikke, diplomatiet er spild af penge, mener han. Det demonstrerede han i begyndelsen af sin embedsperiode ved at nedskære udenrigsministeriets bevillinger med 30 %. Samtidig proklamerede han en ikke før set forøgelse af militærbudgettet.
Trumps manglende forståelse for hvor vigtigt det er i det mindste at udtrykke sig diplomatisk, når man som landets præsident udtaler sig om andre lande, har ført til en situation, hvor en hær af talsmænd træder til og udlægger hvad Trump egentlig mener, når han igen-igen har udtrykt sig uden først at have rådført sig med andet end sin kløende tweetfinger.
Oven i alt det kommer et psykologisk fænomen, der er udkrystalliseret i ordsproget: Hvis det eneste værktøj, du ejer, er en hammer, begynder ethvert problem at ligne et søm. Dette fænomen gør sig stadig mere gældende i præsidentens udtalelser og beslutninger
Det er dér vi er med Trump lige nu.
12.08.2017
Knud-Aage Rahbek Lauridsen

 

knud.aage.lauridsen@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s