Brexit: Hvad briterne ikke lige tænkte på da de stemte sig ud af EU

Danskerne bør holde øjne og ører åbne

I Storbritannien bringer Brexit-processen hele tiden nye problemstillinger på banen, som man godt kan forestille sig ville have ført til et andet afstemningsresultatet, hvis de var blevet bragt på bane før afstemningen om at forlade eller blive i EU.

Boris-Johnson-3
Den britiske øverste ansvarlige for Brexit efter May, udenrigsminister Boris Johnson

Under kampagnen blev der således talt meget om hvor meget Storbritannien ville ’tjene’ på at forlade EU. Denne diskussion er nu forstummet. Nu ligner Boris Johnson en, der prøver at forlade pubben uden at betale det han skylder.

 

Et emne, briterne næppe heller skænkede en tanke under kampagnen op til afstemningen, er fx: Hvad gør vi ved vores (briternes) affald, når vi ikke længere er medlem af EU?

Hvorfor er det et problem?

Det er det heller ikke så længe Storbritannien er medlem af det indre marked. Det har betydet at Storbritannien har kunnet eksportere sig ud af sit affaldsproblem. Det har de gjort ved at sende millioner af tons såkaldt RDF-affald til modtageanlæg på kontinentet, som enten har opgraderet affaldet eller brugt det på kraftværker og til fremstilling af varmekrævende produkter, som fx cement.

(RDF affald er defineret som enhver form for handlet affald, der medforbrændes i kraftværker og produktionsprocesser, der kræver varme (fx. cementproduktion) (Se EU-rapporten ” EUROPEAN COMMISSION – DIRECTORATE – GENERAL ENVIRONMENT – REFUSE DERIVED FUEL, CURRENT PRACTICE AND PERSPECTIVES – (B4-3040/2000/306517/MAR/E3) – FINAL REPORT, s. 11.)

Eksporten af RDF-affald fra Storbritannien ser ud til at have oversteget 3 millioner tons i 2016. Når Storbritannien har forladt EU bliver det tredjeland i forhold til EU’s medlemslande, og dets eksport af affald til EU vil blive pålagt en afgift, der sagtens kan blive så høj at det bliver for dyrt for Storbritannien at eksportere sit affald til EU.

Og man kan ikke skyde skylden for det på EU (hvis man altså ikke lige er Donald Trump).

Når det kan komme som en overraskelse for britiske politikere at Brexit kan risikere at give dem et stort affaldsproblem, er det naturligvis fordi de i den grad har vænnet sig til det indre marked, at de har udelukket det af betragtningerne. Affaldet er næsten ubemærket forsvundet og brugt i tyske, hollandske, østrigske og andre affaldsanlæg, transporteret til vands eller til lands af billige østeuropæiske transportfirmaer, der har taget affaldet med som returlast efter at have bragt varer fra Tyskland til England.

Briterne er kun blevet gjort opmærksom på deres affald når firmaer eller svindlere har dumpet RDF-affald på øde marker camoufleret som dyrefoder.

 

_66984021_20130411purfleet_waste
RDF-affald dumpet på en  øde mark i Essex, camoufleret som ensilage baller

 

Efter Brexit må britiske jurister og eksperter selv udarbejde retningslinjer for håndtering og bortskaffelse af RDF-affald i stedet for ”bureaukraterne” i Bruxelles. Og det gælder alle områder, så det bliver nødvendigt for briterne at ansætte en hær af jurister, der i princippet skal dække lige så mange områder som juristerne i Bruxelles. Synergieffekten ved at være medlem af EU er væk med Brexit..

Det er på tide vi får kortlagt hvad dansk udtræden af EU ville betyde for Danmark, så ville det blive lettere for menigmand at forstå, hvorfor der er et bureaukrati i Bruxelles, at det rent faktisk bestiller noget og hvordan det gavner Danmark. I stedet for som nu, hvor EU bliver gjort til syndebuk for snart sagt hvad som helst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s