USA’s udenrigspolitik og Danmarks

Præsident Trump fremlagde mandag i en tale sin plan for USA’s udenrigspolitiske kurs i hans præsidentperiode. Centralt i planen var som ventet hans slogan America first, som konkret skal udmøntes i en stærk amerikansk økonomi og en styrkelse af primært USA’s godt 3000 km lange grænse til Mexico.

USA’s allierede (altså også Danmark) fik igen læst og påskrevet for at lade USA bære de økonomiske byrder i NATO-alliancen og Trump truede med at vi også skulle kompensere USA for alle de år, hvor vi – de vesteuropæiske medlemmer af NATO-alliancen – angiveligt gjorde os rige mens vi lod amerikanerne sørge for vores sikkerhed og i øvrigt også betale gildet. Man fik det indtryk af Trumps tale at USA’s allierede ikke var et aktiv for USA, men et passiv, en byrde.

Men det var ikke kun de NATO-allierede, der fik med grovfilen, Trumps forgængere i præsidentembedet havde set for løsagtigt på immigrationen, de havde angiveligt solgt ud af USA’s rigdomme ved indgåelse af dårlige handelsaftaler med det resultat at USA’s gæld til udlandet var vokset abnormt. Men nu kom Trump og nu skulle det være slut med det nasseri på de amerikanske arbejdere. Her forbigik han i larmende tavshed, at netop han er ved at gøre den samme gæld endnu meget større gennem en skattereform til gavn for de rigeste amerikanere og gennem en voldsom forøgelse af forsvarsudgifterne.

Talen var klassisk Trump: Alle undtagen Trump og hans tro vælgerskare var / er nogle røvhuller (især Obama), men nu sætter jeg (Trump) tingene på plads!

Samtidig er det en kendsgerning, at Danmark udenrigs- og sikkerhedspolitik er knyttet til USA i kraft af fælles demokratisk værdigrundlag og medlemskab af NATO, hvor USA er den helt dominerende magt, både økonomisk og militært. USA har haft behov for Danmark af flere årsager, hvoraf den vigtigste formentlig har været Grønlands tilhørsforhold til Danmark, idet USA har haft brug for Grønland strategiske beliggenhed som baseområde for tidlig varslingssystemer. Danmarks beliggenhed ved indgangen til Østersøen har også spillet en militær rolle.

Danmark er også medlem af EU, som vi også deler demokratisk værdigrundlag med, men vi er ikke med i EU’s militære samarbejde. NATO og EU er hjørnestene i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, men sikkerhedspolitisk har vi af historiske årsager været mest knyttet til USA. Uanset hvem der har været præsident i USA.

Men det kan ændre sig. USA har i dag en præsident, der er gået til frontalangreb mod den frie presse, som bryder internationale aftaler, er ligeglad med klimaforandringer og hvis respekt for demokratiet kan ligge på et meget lille sted. En præsident, der for et par uger siden fik forhenværende præsident Obama til at advare om faren for fascisme i USA..

Vi må se i øjnene, at verden har ændret sig og at USA aldrig bliver det samme efter Trump. Og vi må tage bestik derefter. Et passende sted at begynde ville være at slippe af med forbeholdene omkring det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde i Europa og orientere os mere mod Europa.

Knud-Aage Rahbek Lauridsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s