Trump kan ikke afsættes ”bare” fordi han er uegnet til at være præsident

Kloge hoveder i Washington DC funderer over det, tv-stationer taler om det, den seneste tids mest sælgende forfatter Michael Wolff hævder det og mange andre er enige i at præsident Donald Trump er mentalt uegnet til at være USA’s præsident.

kongressen bekræfter valget af Trump
Trump, da sejren var i hus

Det er hans tilhængere helt uenige i, de anser ham for en af USA’s hidtil bedste præsidenter og meget bedre end Obama. Trump gør jo noget ved indvandringen af muslimer til USA, han holder beskæftigelsen oppe og arbejdsløsheden nede, gennemfører en skattereform, som alle har sukket efter længe, osv. osv.

 

Samtidig er der ingen amerikansk præsident, der har fået USA’s renommé som civiliseret stat, som forkæmper for demokrati, humanisme og menneskerettigheder til at styrtdykke med større hast end han. Selv leverer han dagligt beviser på en primitiv, rå og vulgær tankegang, der er blottet for århundreders kultur og civilisation.

Nationalt har ingen som han splittet nationen og skabt had mellem demokrater og republikanere. ”Plattenslager” er vel det nærmeste man kan komme en kort beskrivelse af ham.

Det i sig selv burde stemple ham som uegnet til at udøve embedet som De Forenede Staters præsident. Men er der muligheder i forfatningen for at afsætte ham før hans embedsperiodes udløb?

Eisenhower og hans vicepræsident Richard Nixon

Stedet i forfatningen, som man har talt om i Washington, er Det 25. Tillæg, og nøgleordene er ”… ude af stand til at varetage sit embedes magtbeføjelser og pligter..” (“unable to discharge the powers and duties of his office”). Hvis vicepræsidenten og et flertal af hans vigtigste ministre mener at præsidenten er ”ude af stand til…” osv, kan præsidentens beføjelser midlertidigt overføres til vicepræsidenten, der så bliver fungerende præsident.

Der er naturligvis forskel på ude af stand til og uegnet til. Trump er uegnet til at være præsident, men kan næppe siges at være ude af stand til det. Med det ordvalg, der er anvendt i tilføjelsen, er det usandsynligt at den kan bringes i anvendelse til at sætte Trump fra bestillingen.

Det bliver klarere, hvis man medtænker den historiske baggrund for Det 25. Tillæg.

Der har tidligere i både 1800-tallet og 1900-tallet været perioder af mest kortere varighed, hvor den amerikanske præsident ikke har kunnet varetage sit hverv, men alligevel ikke er blevet erstattet af sin vicepræsident.

Cuba krisen

Da præsident Roosevelt døde kort før anden verdenskrigs afslutning i 1945 var den amerikanske regering og det administrative apparat vokset voldsomt, og efter Cuba krisen i 1962 blev det evident at der måtte lovgives for at sikre hurtig og gnidningsløs indsættelse af en stedfortræder til præsidenten eller vicepræsidenten i påkommende tilfælde.

Lovgivningen blev udmøntet i Det 25. Tillæg. Det blev i det store og hele formuleret af Eisenhower, der var USA’s præsident i otte år, fra 1953 til 1961, og som døde i 1969. Mens Eisenhower var præsident måtte han flere gange overgive sine magtbeføjelser som præsident til sin vicepræsident, Richard Nixon, mens han selv var indlagt på hospitalet til hjerteoperationer.

Kennedy myrdes, Johnson indsættes

Tillægget blev endeligt vedtaget i 1967. Det er således endeligt formuleret med Eisenhowers hospitalsindlæggelser (han var tæt på at dø af hjertetilfælde to gange), Cuba krisen i 1962 og mordet på præsident Kennedy i Dallas i 1963 in mente. De ændringer man forestiller sig i præsidentens fysiske eller psykiske tilstand, og som gør ham eller hende ude af stand til at udøve sit embede, er nogle, der indtræffer af ’naturlige’ årsager eller påføres ’udefra’, fx af en snigmorder.

Hvad Trump angår er der ikke tilstødt ham noget, som har gjort ham ude af stand til at fungere som præsident. Han er lige så primitiv, rå og vulgær nu, som han var før valget. Og lige så uegnet til at være præsident nu, som før valget.

Det, den amerikanske forfatning ikke tager højde for, er at det amerikanske folk kan vælge en præsident, der er uegnet til at varetage præsidentembedet. Har folket først gjort det, hænger det og alle vi andre på ham i hele hans embedsperiode. Det er et demokratisk vilkår.

Måske er det så en trøst at vi ikke har hørt noget fra Robert Mueller endnu. Men det er en helt anden historie.

God søndag!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s