Frihandel eller protektionisme – er USA stærk nok til at bestemme udfaldet?

Trumps mareridt er formentlig den mekanisme, du kan se tikke ved at følge linket her: http://www.usdebtclock.org/. Jeg kan afsløre at USA’s statsgæld (US National Debt) i de tre timer, jeg i går arbejdede med dette blogindlæg, iflg. gældsuret voksede fra 20.615.015.520.000 dollars til 20.615.115.330.000 dollars. Altså en forøgelse på rundt 100.000.000 dollars. Den totale gæld var, da jeg sluttede – ca. kl. 17.00 – 69.252.720.445.000 dollars. Se selv efter hvad den er nu.

Trump med Hitlerskæg
Trump taler i Davos på fredag

Fordelt på borgerne var den totale gæld 211.718 dollars per borger og fordelt på familier 828.981 dollars per familie. Per person var gælden forøget med ca. 3 dollars på tre timer, per familie med ca. 7 dollars.

 

Det forventes at Trump i Davos på fredag vil fremlægge sin handelspolitiske ’vision’ eller dele af den. Den endelige udgave af regeringens handelspolitik kommer formentlig først i Trumps state-of-the-union tale sidst i januar. Det forventes også og at den vil indeholde protektionistiske elementer og tiltag, der skal få gældsuret til at standse – helst gå baglæns.

De protektionistiske elementer (hvis Trump altså vil iværksætte sådanne) ventes især rettet mod Kina, med hvem USA har sit største handelsbalanceunderskud. Og så vil Trump gøre sig til talsmand for afskaffelse af flersidede (multilaterale) handelsaftaler til fordel for tosidede (bilaterale) aftaler. Hvorfor er der mange, der undrer sig over, men han har allerede pointeret at han mener det alvorligt ved at melde USA ud af TPP-aftalen og sætte spørgsmålstegn ved NAFTA-aftalens videre eksistens. Det er imidlertid ikke lykkedes ham at indgå betydende bilaterale aftaler med noget andet land endnu. Og TPP fortsætter uden USA.

Der var engang, da amerikansk tilbagetrækning fra en multilateral aftale betød aftalens sammenbrud, fordi USA’s økonomi fyldte så meget. Det gør den stadigvæk, USA’s andel af verdensøkonomien målt i BNP er stadig over 20%, og den er netop nu stigende, fordi den amerikanske økonomi buldrer derudad. Men det svarer lidt til at tisse i bukserne en kold vinterdag – det varmer kun kortvarigt. Den generelle tendens er ikke til at tage fejl af: USA’s andel af verdensøkonomien målt i BNP skrumper, fra 40% i 1960 til 20-25% nu.

USAs andel af verdensøk

(Fra Mike Pattons grafiske fremstilling i artiklen U.S. Role In Global Economy Declines Nearly 50%: https://www.forbes.com/sites/mikepatton/2016/02/29/u-s-role-in-global-economy-declines-nearly-50/#34fceba95e9e).

Negativ handelsbalance opstår, når et land importerer varer og tjenesteydelse til en større værdi end det eksporterer. I 2016 importerede USA varer og tjenesteydelser for 2,7 billioner dollars, men eksporterede kun for 2,2 billioner dollars. Altså havde USA et handelsbalanceunderskud på 500 milliarder dollars (alt i runde tal). Ca. tre fjerdedele af underskuddet (347 milliarder) hidrører fra handlen med Kina. Underskuddet finansieres ved gældsætning, dvs. USA’s statsgæld bliver større (se grafen over USA’s statsgæld).

nationaldebt

Du kan følge udviklingen i USA’s statsgæld sekund for sekund ved at klikke på: http://www.usdebtclock.org/ . US Debt Clock er formentlig en af de mekanismer, der gør størst indtryk på Trump, hvis regering har et meget enkelt syn på handelsunderskuddet og statsgælden: ”trade deficits mean you loose, and surpluses mean you winn”. Det er også forståeligt for Trump, der deler verden op i vindere og tabere.

Andre økonomer mener at handelsunderskuddet er blevet gjort til syndebuk for alle dårligdomme. Handel understøtter generelt økonomien, fordi den styrker konkurrenceevnen og sænker priserne. Russ Roberts fra Hoover Institution mener således at i stedet for at beskytte nødlidende industrier (som Trump vil) burde politikken fokusere på at give folk kompetencer, så de kan konkurrere og udfolde sig i en verden under konstant forandring. Mange økonomer er bekymrede for at for megen fokus på underskuddet kan føre til protektionisme og en global handelskrig.

Men har amerikansk økonomi power nok til at kunne dreje udviklingen i retning af protektionisme?

Det bliver svært for Trump, hvis de øvrige nationer i verden holder fast ved frihandelen og står sammen.

Knud-Aage Rahbek Lauridsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s