”Chaos here, backlash there, shock everywhere…”.*

Problems aheadSådan har det været uge efter uge, men sidste uge var noget særligt med dens krampagtige slingrebevægelser i politikken, nådesløse personlige fornærmelser, slimede skandaler og uophørlige knivslagsmål. Det er det stærkeste eksempel til dato på at Trumps ledelsesstil er uholdbar, ikke bare udefra set, fra politikernes og medieanalytikernes synsvinkel, men også fra hans egne folks ståsted.

Det skriver de to kommentatorer John F. Harris og AndrewRestuccia fra netmediet Politico om situationen i Det Hvide Hus i sidste uge.

Gary Cohn og Trump
Trump og Cohn

Folk med indsigt i beslutningsprocessen i Det Hvide Hus beskriver en voksende fortvivlelse blandt Trumps egne folk efterhånden som det går op for dem at præsidentens politiske varemærke, der bæres frem af intuition og improvisation, er uforeneligt med en kompetent udøvende magts funktion.

 

Men det mest alarmerende er de voksende vidnesbyrd om at Trump mangler en evne, som hovedparten af de tidligere præsidenter og i hvert fald de mest succesfulde af dem alle har haft – evnen til selvkritik og selvkorrektion, skriver de to kommentatorer.

Dertil kommer at det meste af ståhejet i Det Hvide Hus sidste uge – præsidentens siksakkende udtalelser om våbenkontrol, hans annoncering af en importafgift på stål, der overrumplede hans eget hold af økonomer og sendte Dow Jones indekset ud i et frit fald, hans fortsatte slagsmål med sin justitsminister etc. etc. – alt sammen var selvskabt.

McMaster og Trump
Trump og McMaster

Det har fået mange i Washington til at tænke på hvad der vil ske i de uundgåelige situationer (som alle præsidenter i nyere tid har været konfronteret med), hvor begivenheder udenfor tager over og regeringen må håndtere en større militær konfrontation, en stor naturkatastrofe eller en eller anden tredje katastrofe?

 

Hvis sådan noget skete i dag, ville Trump skulle håndtere en krise med en stab, der er

demoraliseret og indbyrdes uenig, støttet af rådgivere, der betragter ham som utilregnelig. Af en national sikkerhedsrådgiver H. R. McMaster og en økonomisk rådgiver Gary Cohn, som siges at være mere og mere på udkig efter exitskiltene i Det Hvide Hus, eller som skubbes i de retninger af andre, og af stabschefen i Det Hvide Hus John Kelly, hvis forhold til Trump er slidt omtrent ned til bristepunktet.

Trum,p og Kelly
Trump og Kelly

Det er ikke rart at tænke på, for de tre havde tidligere en stabiliserende virkning på præsidenten.

 

I denne uge vil Trump annoncere at USA vil pålægge en række varer fra resten af verden importtold. Det vil skabe reaktioner han næppe havde forudset og heller ikke vil kunne overskue. Presset mod en præsident, der fremtræder vranten og isoleret, frustreret over ikke at få den anerkendelse han mener at have fortjent og dybt mistænksom overfor folk omkring ham, vil vokse.

Det kan der komme forskellige situationer ud af og de er ikke nødvendigvis lige behagelige. Måske derfor har de to forfattere til denne artikel, som her er refereret udførligt, valgt at parafrasere uddrag af The Scarlet Pimpernel, der foregår i den franske revolutions værste år.

De tre ansås tidligere for at have en stabiliserende indflydelse på Trump. Men alle tre siges at fundere over om Trump er uimodtagelig for disciplin.

  • Inspirationen til ordene i overskriften har John F. Harris og AndrewRestuccia tydeligvis hentet fra Baroness Emmuska Orczy’s klassiske novelle The Scarlet Pimpernel:

“They seek him here, they seek him there

Those Frenchies seek him everywhere…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s