Københavns valg af sprogskoler: Københavns Kommune modarbejder regeringens politik mod parallelsamfund

 

 

Københavns Kommune har i sit valg af sprogskoler foretrukket at vægte pris frem for kvalitet. Det er en rigtig dårlig ide og det vil hævne sig, fordi dårlige sprogkundskaber hæmmer integrationen i det danske samfund og fremmer dannelsen af ghettoer og parallelsamfund.

I en forholdsvis ny rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyses det at 28.000 familier af ikke vestlig oprindelse lever i parallelsamfund i Danmark.

”De lever isoleret fra resten af samfundet både fysisk og mentalt, og de vil faktisk slet ikke være en del af samfundet”, hedder det i rapporten. Og hvorfor ”vil” de så ikke det? Det skulle vel ikke være fordi de ikke besidder redskaberne til det, herunder de sproglige?

Ifølge regeringen er parallelsamfundene en trussel mod sammenhængskraften i det danske samfund, ja måske endda en trussel mod selve Danmark, hedder det i rapporten. Det er jo en alvorlig sag, derfor vil regeringen gribe ind.

Simon Emil Amnitzbøl-Bille - Kopi (2)

»Konsekvensen, hvis man ikke griber ind, er, at regningen for de danske skatteydere bliver større. Men også, at det danske tillidssamfund risikerer at blive sat under pres, fordi der er folk, der ikke er en del af fællesskabet,« sagde økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille (L) blandt andet til Ritzau, da rapporten udkom.

At spare på sprogundervisningen er formentlig det dårligste sted at spare, hvis man ønsker udlændingene velintegreret i det danske samfund. Det er indlysende for alle og det ufattelige er, at man sparer på sprogundervisningen samtidig med at man river boliger ned i ghettoer, der netop er resultatet af sådanne besparelser.

Det er en om’er, Københavns Kommune!

Knud-Aage Rahbek Lauridsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s